شهر باستانی حریره کیش

در  نزدیکیساختمانهای بندرگاه بقایایی از یک شهر دیده می شود که آن شهر باستانی حریره نام دارد . سازمان میراث فرهنگی،قدمت شهر حریره را هشتصد سال اعلام کرده است. شهر باستانی حریره حدود ۱۲۰ هكتار وسعت دارد و در گذشته شهری بزرگ و آباد در منطقه بوده است. دوران طلایی شهر حریره کیش از سال ۳۶۷ تا ۹۱۲ هجری قمری بوده است. آن چه امروز از این شهر بر جای مانده هنر معماری آن شهر می باشد. اما كمتر و به ندرتا تاق‏ها و پوشش‏ها و سقفهای سالمی بر جای مانده است جز در پار‏ه ای موارد كه پوششهای تاقی شكل سنگی از گزند تخریب در امان ماند ه اند.
بندر شهر تاریخی حریره، کیش  یك شهر یك پارچه و متمركز با معماری برو نگرا بوده و از معماری دفاعی و درو نگرای دیگر شهرهای تاریخی ایران در آن نشانی نیست. تا كنون عملیات اكتشافی باستا نشناسی بقایای شهر تاریخی حریره در سه مجموعه مجزا انجام شده .

خانه اعیانی: خانه اعیانی یادآور خانه ‏های چندخانوار قدیمی در داخل فات ایران و در شهرهایی چون یزد، اصفهان و كاشان است و یكی از نمون ههای قدیمی مسكن جمعی در حاشیه خلیج فارس محسوب می‏شود. علاوه بر وسعت خانه و همچنین فضاهای مختلف و متنوع آن، كاشی‏ های ستار‏ه ای شكلی كه در این خانهاکتشاف  شده   همانند كاشی‏هایی است كه زینت بخش بناهای مهم ایلخانی ایران همچون تخت سلیمان و سلطانیه است. پیدایی این مقدار كاشی كه یقیناً عنصر وارداتی به جزیره است نشان می‏دهد كه این عمارت مطعلق به یكی از ثروتمندان كیش بوده است.

بخش كارگاهی و صنعتی: این مجموعه درست در كنار خلیج ساخته شده و دارای معماری و فضاهای ناشناخت‏های است. مجموعه كانال‏های افقی و زیرزمینی و چا ه های متعدد در گوشه و كنار، مجموعه ‏ی بسیار جالب و نادری را شکل می‏دهد كه هنوز عملكرد آن‏ها روشن نیست، اما به نظر می‏رسد كه ارتباط مستقیم، با فعالیت‏های صیادی (صید ماهی، مروارید و مرجان) داشته و برای دسترسی آسا نتر به دریا احداث شده است. شاید هم بتوان فرض كرد كه این راهروها و كانال‏ها راه‏های مخفی بوده است كه در مواقع هجوم و حمله اهالی شهری می‏توانسته اند به طور اضطراری از آن‏ها استفاده كنند.
مجموعه حمام: این مجموعه شامل حمامی است با صحن‏های متعدد و حصار آن به مساحت تقریبی ۵۰۰ مترمربع. سربینه و گرمخانه و تون حمام در جنوب بخش ذكر شده قرار گرفته و توسط راهرو سرپوشیده‏ای از آن جدا شده است. دو خزینه كوچك و بزرگ در جنوب گرمخانه آخرین بخش ساختمان را تشكیل داده اند

برچسب‌ها : , , ,

نظرات شهر باستانی حریره کیش