تورهای سریلانکا

تور سری‌لانکا آبان - 6 شب - 2شب کلمبو+4شب بنتوتا

تور سری‌لانکا آبان - 6 شب - 2شب کلمبو+4شب بنتوتا

سری‌لانکا
قیمت برای هر نفر از3,545,000 تومان
  تور سری لانکا:  کلمبو –  بنتوتا (۲ شب کلمبو – ۴ شب بنتوتا) پرواز ایرعر اطلاعات بیشتر
تور سری‌لانکا پاییز - 7 شب - 2شب کلمبو+5شب بنتوتا

تور سری‌لانکا پاییز - 7 شب - 2شب کلمبو+5شب بنتوتا

سری‌لانکا
قیمت برای هر نفر از4,095,000 تومان
  تور سری لانکا:  کلمبو –  بنتوتا (۲ شب کلمبو – ۴ شب بنتوتا) پرواز امارا اطلاعات بیشتر
تور سری‌لانکا پاییز -7 شب - 2 شب کلمبو +2 شب کندی +3شب بنتوتا

تور سری‌لانکا پاییز -7 شب - 2 شب کلمبو +2 شب کندی +3شب بنتوتا

سری‌لانکا
قیمت برای هر نفر از4,095,000 تومان
  تور سری لانکا:  کلمبو – کندی – بنتوتا ( اطلاعات بیشتر