مدرسه عباسقلی خان مشهد

این مدرسه در ابتدای خیابان نواب صفوی در مشهد و حاشیه زیرگذر قرار دارد و از جمله مدارس قدیمی دایر است که توسط عباسقلی خان  بیگلربیگی در ۱۰۷۷ ق احداث شده است. سردر این مدرسه در سال های اخیر در جریان توسعه حریم حرم مطهر  و تعویض خیابان نواب صفوی به عنوان یکی از آثار تاریخی – مذهبی، بدون تخریب شکل ظاهری به عقب کشیده شد و اکنون در حاشیه ضلع جنوبی خیابان واقع شده است.

ساختمان مدرسه از نوع چهار ایوانی و از آثار معماری عهد صفویه میباشد و بخش های مختلف آن با مقرنس و کاشی کاری و گچبری های بسیار زیبا تزیین یافته است، مدرسه عباسقلی خان از جمله آثارمعماری مشهد و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی خراسان است، این مدرسه در حال حاضر یکی از مراکز حوزه علمیه مشهد به شمار می آید و به سبب نزدیک بودن به حرم مطهر از اهمیت ویژه برخوردار است.

از این مطالب هم دیدن کنید

There are no comments yet